Lag trykksaker av høg kvalitet!
Du kan enkelt designe sjølv i vårt design studio, laste opp ferdig fil eller leige inn designtenester frå oss.

Brevark

Brevark

Flotte brevark når du må vere formell!

Last opp fil eller lag ditt eige i vår online designer. Du kan starte frå scratch, eller starte med ein av våre malar.

Gåvekort

Gåvekort

Til den som har alt!
Lag gåvekort for vidare sal i butikken din, med eige design og logo.

Konvolutt

Konvolutt

Merksemd frå første stund!
Konvoluttar med trykk skapar heilheit og gir kommunikasjonen eit løft.

Billettar

Billettar

Hald kontroll på arrangementet!
Billettar med nummer og perforering.

Hefte

Hefte

Ryggstifta hefte eller limfrest bok.
Vel blant hefte og softcover bøker. Høg kvalitet og flotte produkt!

Skjema (gjennomslagspapir)

Skjema (gjennomslagspapir)

Gjennomslagspapir med fargetrykk

Last opp fil eller lag ditt eige design.

Lasergiro

Lasergiro

Lasergiro med fargetrykk!

Last opp fil eller lag ditt eige i vår online designer. Du kan starte frå scratch, eller starte med ein av våre malar.

Blokker

Blokker

Blokker!

Last opp fil eller lag ditt eige i vår online designer. Du kan starte frå scratch, eller starte med ein av våre malar.

Flygeblad

Flygeblad

Nå målgruppa di kostnadseffektivt!
Med eit flygeblad kan du formilde viktig info og engasjere kundar.

Postkort

Postkort

Med flyers kan du marknadsføre deg over alt!

Lag feiande flotte flyers for å marknadsføre deg.

Folder

Folder

Skap interesse og spre bodskapen!
Med ein folder vil du garantert auke interessa rundt produkta og bedrfta di.

Plakat

Plakat

Tiltrekk merksemd ute blant folk!
Du kan velje mellom forskjellig storleik og papirkvalitet, alt etter ditt behov!