Lag trykksaker av høg kvalitet!
Du kan enkelt designe sjølv i vårt design studio, laste opp ferdig fil eller leige inn designtenester frå oss.

Tilbakestill
Flyer

Flygeblad

Nå målgruppa di kostnadseffektivt!
Med eit flygeblad kan du formilde viktig info og engasjere kundar.

Gavekort

Gåvekort

Til den som har alt!
Lag gåvekort for vidare sal i butikken din, med eige design og logo.

Hefte

Hefte

Ryggstifta hefte eller magasin.
Høg kvalitet og flotte produkt!

Konvolutt

Konvolutt

Merksemd frå første stund!
Konvoluttar med trykk skapar heilheit og gir kommunikasjonen eit løft.

Lasergiro

Lasergiro

Lasergiro med fargetrykk!
Enkel fakturering for blant anna medlemskontigent o.l.

Lodd

Lodd

Skal du ha lotteri?
Lag lodd med premieliste, logo, nummer og perforering.

Postkort

Postkort

Lag freshe postkort!
Last opp foto/design eller lag sjølv i vårt designstudio. 

Plakat

Plakat

Tiltrekk merksemd ute blant folk!
Du kan velje mellom forskjellig storleik og papirkvalitet, alt etter ditt behov!

Rollup

Rollup

Tydeleg bodskap til målgruppa!
Vel mellom Budsjett, standard eller Exclusive RollUp. Trykk i høg kvalitet. 

A3 Mini rollup

A3 Mini rollup

Det perfekte stativet til bord og disk!
Vis enkelt fram prislista eller anna informasjon med ein liten rollup til konferanserommet.

Skilt

Skilt

Bli sett ute (og inne)
Lag skilt med eigen logo, tekst og/eller andre illustrasjonar.
Velg mellom aluminium og kapa.

Salgsmappe

Salsmappe

Til kurs, konferanse eller kundemøte.
Med ei salsmappe vil du garantert auke interessa rundt produkta og bedrfta di.