Guide for opplasting av fil

Trykkformat når trykk skal gå ut av arket (bleed/utfallande trykk)

Størrelsen på dokumentet må vere 3 mm ekstra i alle kantar.
Eksempel: Eit dokument i A4 (210 mm x 297mm) som skal ha trykk ut av kantane må vere 216 mm x 303 mm. Vi  vi kuttar ned papiret til rett format etter trykk. Dette for å få trykk som skal gå ut av arket til bli korrekt. 

Oppløysning: 300 dpi

* Dokument bør ha 3 mm utfall på alle kantar for best mogleg resultat.
* Hald tekst og objekt minst 5 mm inn på arket (ferdig format).

*